We create the basis to secure civil aviation...

Misioni i AAC eshte ofrimi I sherbimeve efikase, te sigurta, dhe te parrezikshme per sektorin e Aviacionit Civil Shqiptar. Krijimi i nje sistemi transporti ajror te pershtatshem, me zhvillimet e reja dhe me kerkesat ekonomike te Shqiperise

We create the basis to secure civil aviation...

Misioni i AAC eshte ofrimi I sherbimeve efikase, te sigurta, dhe te parrezikshme per sektorin e Aviacionit Civil Shqiptar. Krijimi i nje sistemi transporti ajror te pershtatshem, me zhvillimet e reja dhe me kerkesat ekonomike te Shqiperise

“Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar”

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar deshiron t’ju bej me dije se, Avionët/Helikopterët janë të lejuar të fluturojnë vetëm sipas kushteve dhe konditave të përcaktuara me lejet përkatëse të fluturimit të lëshuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, bazuar ne Ligjin Nr.10040, date 22/12/2008, “Kodi Ajror i Republikes se Shqiperise” neni 17.

Misioni & Vizioni 

Autoriteti Aviacionit Civil Shqiptar (AAC) është institucioni kompetent mbikqyrës shqiptar për sigurinë në aviacion në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi ynë…

Shërbimet Tona 

-Çertifikimi i Aerodromeve
-Çertifikimi i Inspektorëve të Sigurisë
-Çertifikimi i Instruktorëve të Sigurisë
-Çertifikimi i Organizatave të Trajnimit për Aviacionin Civil
-Lëshim i Çertifikatës së Operatorit Ajror
-Lëshim i çertifikatës së regjistrimit që operon për kompanitë ajrore shqiptare
-Lëshim i çertifikatës së vlefshmërisë ajrore CoA për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare

Siguria e Aviacionit

Në përputhje me dispozitat e Programit Kombëtar të Kontrollit të Cilësisë së Sigurisë së Aviacionit Civil, ju informojmë se AAC ka vendosur një sistem të besushëm për…

Aerodromes

Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor.Lorem ipsum dolor.

Airworthiness

Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor.Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor.

Flight Authorisation

Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo. Lorem ipsum dolor.  Lorem ipsum dolor sit amet.

Të drejtat e pasagjerit

Qëllimi i Udhëzimit Nr. 1, datë 26.02.2013, “Për kompensimin, asistencën e pasagjerëve në rastin e mospranimit në bord të avionit dhe anullimit…

LATEST NEWS & PUBLICATIONS


Lorem ipsum dolor sit amet, ea vix veri natum recusabo.

Contact Us

Address: Rr. Muhamed Gjollesha Tirana, Albania Call: 04 225 1220 E-mail: info@aac.gov.al www.aac.gov.al

Bussines Hours

}

Monday - Thursday: 09:00 -16:30 Friday: 09:00 - 14:00 pm Saturday & Sunday: Closed

Newsletter Sign Up

Subscribe to our weekly newsletter to get information and promotion on your inbox

Popular Tags

AAC | Autoriteti | Aviacionit | Civil Civil | AAC | Aviacioni | Autoriteti More...

Twitter Feeds

Misioni i AAC eshte ofrimi I sherbimeve efikase, te sigurta, dhe te parrezikshme per sektorin e Aviacionit Civil Shqiptar.

http://www.aac.gov.al

Useful Links

  • Services
  • Disclaimer
  • Careers
  • Privacy Policy