SHËRBIMET E OFRUARA NGA AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL PËRFSHIJNË SI MË POSHTË:

 • Çertifikimi i Aerodromeve
 • Çertifikimi i Inspektorëve të Sigurisë
 • Çertifikimi i Instruktorëve të Sigurisë
 • Çertifikimi i Organizatave të Trajnimit për Aviacionin Civil
 • Lëshim i Çertifikatës së Operatorit Ajror
 • Lëshim i çertifikatës së regjistrimit që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Lëshim i çertifikatës së vlefshmërisë ajrore CoA për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Lëshim i çertifikatës së zhurmave për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Liçensimi i Shërbimeve të Sigurisë në Aviacionin Civil
 • Liçensimi i Shërbimit të Furnizimit me Karburant dhe Lubrifikante
 • Liçensimi i Shërbimit të Heqjes së Borës dhe Akullit nga Avioni
 • Liçensimi i Shërbimit të Kateringut
 • Licensimi i Shërbimit të Kontrollit të Ngarkesës dhe Telekomunikimit
 • Liçensimi i Shërbimit të Pastrimit të Avionit
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit në Tokë, Depozitimit dhe Administrimit të Njësisë së Mjeteve të Ngarkimit
 • Licensimi i Shërbimit të Përpunimit RAMP
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Bagazheve
 • Licensimi i Shërbimit të Përpunimit të Ngarkesës së Postës
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Pasagjerëve
 • Liçensimi i Shërbimit të Transportit Sipërfaqësor
 • Miratim i licensave kombëtare të mirëmbajtësve aeronautike
 • Miratim i Licensave të Stjuardesave
 • Miratim i manualeve të operimit, fluturimit, mirëmbajtjes sidhe vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore
 • Miratim i organizatave të mirëmbajtjes dhe të vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore
 • Për çertifikimin e organizatave të trajnimitpër Aviacionin Civil

Contact Us

Address: Rr. Muhamed Gjollesha Tirana, Albania Call: 04 225 1220 E-mail: info@aac.gov.al www.aac.gov.al

Bussines Hours

}

Monday - Thursday: 09:00 -16:30 Friday: 09:00 - 14:00 pm Saturday & Sunday: Closed

Newsletter Sign Up

Subscribe to our weekly newsletter to get information and promotion on your inbox

Popular Tags

AAC | Autoriteti | Aviacionit | Civil Civil | AAC | Aviacioni | Autoriteti More...

Twitter Feeds

Misioni i AAC eshte ofrimi I sherbimeve efikase, te sigurta, dhe te parrezikshme per sektorin e Aviacionit Civil Shqiptar.

http://www.aac.gov.al

Useful Links

 • Services
 • Disclaimer
 • Careers
 • Privacy Policy